• Tukarit eli tukioppilaat tukevat oppilaita parhaansa mukaan koulunkäynnissä, keskustelevat oppilaiden kanssa näitä askarruttavista asioista sekä estävät mahdolliset kiusaamistilanteet.
  • Tällä hetkellä tukioppilaita on Toivonlinnassa kuusi sekä ohjaava opettaja.
  • Tukarit järjestävät pääosin Yhteishengennostatus-tunteja uusille luokille, aamunavauksia sekä muita tapahtumia.
  • Tukarit kokoontuvat viikoittain ruokailun yhteydessä. Kokoontumiset sovitaan erikseen eri tapahtumien lähestyessä.
  • Oppilaat valitaan tukioppilaiksi haastattelujen avulla. Ensin ehdokkaat saavat itse kirjoittaa pienen viestin tukioppilaille, jossa kertovat itsestään ja miksi juuri heidät pitäisi valita toimintaan mukaan. Viesteistä poimitaan innostuneimmat ehdokkaat, minkä jälkeen järjestetään yksilöhaastattelut. Haastatteluiden jälkeen tukioppilaat valitsevat yhdessä tukioppilaiden ohjaajan kanssa tehtävään soveltuvat oppilaat.