TOIVONLINNAN TUKI RY

Rahankeräyslupamme on myönnetty!
Rahankeräysluvalla keräämme rahaa lukiolaisten tietokoneisiin, oppimateriaaleihin ja matkakuluihin asuntolan ja kodin välillä, sekä asuntolassa asuvien yläkoululaisten kotimatkoihin.
HUOM keräystilin numero on FI88 5716 9020 0463 27 (eli eri kuin yhdistyksen tavallinen tili) ja saaja on Toivonlinnan tuki ry.
Tässä yhteenveto keräyslupatiedoista:
1) rahankeräysluvan saaja; Toivonlinnan tuki ry
2) rahankeräysluvan myöntäjä; Poliisihallitus
3) luvan numero: RA/2017/1091 ja myöntämisajankohta; 2.11.2017
4) keräyksen toimeenpanoaika; 2.11.2017 – 1.11.2018
5) keräyksen toimeenpanoalue; koko maa pois lukien Ahvenanmaa
6) kerättävien varojen käyttötarkoitus; Kertyvät varat käytetään vähävaraisten lukion oppilaiden opiskelukulujen, esimerkiksi
kannettava tietokone, lukion oppimateriaalit, matkakulut asuntolasta kotiin, ja koulun
asuntolassa asuvien yläasteikäisten oppilaiden kotimatkakulujen kattamiseen.
7) aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää; 1.11.2018 mennessä
KIITOS ETUKÄTEEN!!