Lukio-opintojen valmistuminen

  • Jotta voi osallistua aineen yo-kokeeseen, tulee ko. aineen pakolliset kurssit olla suoritettuna kolme viikkoa ennen aineen yo-kirjoituspäivää.
  • Lukion päättötodistukseen ja YO-tutkintotodistukseen oikeuttavat 75 ov pitää olla valmiina seuraaviin päivämääriin mennessä:
    • Keväällä 27.4. 
    • Syksyllä 27.10.
  • Jos ilmoitetut päivät osuvat viikonloppuun tai muuhun vapaapäivään, suoritukset pitää olla valmiina vapaapäivää edeltävänä työpäivänä.
  • Jos on suorittanut jossain muussa lukiossa kursseja, todistukset näistä kursseista on tuotava määräpäivään mennessä lukion kansliaan = sihteerille.
  • Itseopiskeluna suoritettujen kurssien töitä ei oteta enää vastaan em. päivien jälkeen.
  • Uusia kursseja ei voi aloittaa näiden pvämäärien jälkeen.