Opinnot on tarkoitettu vieraskielisille nuorille, jotka haluavat jatkaa opintojaan lukiossa, mutta kielitaito ei vielä riitä opintoihin. Opinnot kestävät vuoden, ja opetus on ilmaista. Opiskelijat maksavat itse oppikirjansa – aivan kuin varsinaisessa lukiossakin.

Opintojen sisältö:

*Äidinkieli ja kirjallisuus 10 kurssia
Muut kielet 3 kurssia
**Matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot 2 kurssia
*** Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus 2 kurssia
Opinto-ohjaus 2 kurssia
Valinnaiset opinnot 6 kurssia

Yhteensä 25 kurssia

* Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine opetetaan suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan.
** Matematiikka, kemia, fysiikka, biologia, maantiede
*** Historia ja yhteiskuntaoppi

Katso tarkemmat kurssien kuvaukset:

155101_lukiokoulutukseen_valmistavan_koulutuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014