HALLITUS Toivonlinnan tuki piti kokouksen 29.10.2015 ja valitsi yhdistykselle hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan

Hallituksen jäseniksi valittiin
Marle Himberg,
Anriika Kauppi,
Kari Luostarinen,
Jarmo Majapuro,
Kari Nyrhinen,
Niklas Rantanen ja
Sakari Vehkavuori.

Hallituksen varajäseniksi valittiin
Mika Leppänen,
Gunnevi Peltonen ja
Anne Rantanen.