HALLITUS Yhdistyksen vuosikokouksessa 28.5.2017 sen hallitukseen valittiin seuraavat:

Puheenjohtajaksi Jaana Shelby
Hallituksen jäseniksi valittiin
Tapani Helminen,
Kirsti Kaukonen,
Kari Luostarinen,
Tuula Miettinen,
Mikael Takamaa
Mika Leppänen ja
Sakari Vehkavuori

Hallituksen varajäseniä ovat
Sointu Elo,
Päivi Laitinen