Suomen kristillisen yhteiskoulun lukio kuuluu yhteishaun piiriin.

Linkki opetussuunnitelmaan eli OPS2021:een, josta voit katsoa, mitä opintojaksoja lukio tarjoaa. Oppiaineet-luvusta löydät yksityiskohtaisempia tietoja.

Linkki lukion työpäiväkalenteriin 2022-2023

Periodit 2022-2023

I 10.8.-30.9.2022                   

II 3.10.-30.11.2022                

III 30.11.2022-7.2.2023                     

IV 8.2.-6.4.2023                     

V 11.4.-2.6.2023

Arviointiviikot 2022-2023

Arviointiviikko on periodin lopussa, ja se kestää korkeintaan viisi arkipäivää. Arviointiviikon kokeet alkavat 8.45 ja kestävät n. 2.5 tuntia klo 11.30 asti. Tule ajoissa paikalle, sillä myöhästyneitä ei oteta koetilaan sisälle, koska halutaan taata opiskelijoille häiriötön koetilanne.

Mikäli sinulla on perusteltu tarve, voi koetta tehdä kauemminkin. Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 10.00. Arviointiviikkoa varten laaditaan oma lukujärjestys, josta näet kokeen päivän ja paikan.

Kokeen jälkeen on ruokailu. Preppaustunnit seuraavan päivän koetta varten ovat pääsääntöisesti ruokailun jälkeisellä oppitunnilla. Joskus preppaustunteja on vain yksi tai ei lainkaan, tämän varmistat aineen opettajalta. Arviointiviikon koelista löytyy koulun ilmoitustauluilta.

Lukuvuoden 2022-2023 arviointiviikot:
I  26.-30.9. 2022

II 22.-29.11.2022

III 1.-7.2.2023

IV 31.3.-6.4.2023

V 25.5-1.6.2023

Uusinnat ja korotukset 2022-2023

Mikäli saat kurssilta hylätyn (4) arvosanan, sinulla on mahdollisuus uusia kurssi kerran noin kaksi viikkoa jakson päättymisen jälkeen pidettävässä uusintakokeessa. Uusintakokeeseen pitää ilmoittautua kirjallisesti viimeistään kolmea (3) päivää ennen koetta kansliasta saatavalla lomakkeella.

Lukuvuoden 2022 – 2023 uusintakoepäivät:

1. Ti 25.10.2022

2. To 15.12.2022

3. Ti 28.2.2023

4. Ti 25.4.2023

5. To 24.8.2023