Perusopetuksen yläluokkien lukuvuosi jakaantuu viiteen jaksoon – aivan kuten lukion puolellakin. Käytännössä jaksotettu opiskelu tarkoittaa sitä, että lukujärjestys muuttuu viisi kertaa lukuvuoden aikana eikä kaikkia aineita opiskella joka jaksossa.

Perusopetukseen voi hakea koulusta saatavalla lomakkeella. Huom! Ainevalinnat tehdään koululla, joten valintakorttia ei tarvitse täyttää etukäteen. Luokille 7-9 haettaessa tulee hakemukseen liittää viimeinen koulutodistus tai sen jäljennös sekä muut hakemuslomakkeessa mainitut asiakirjat. SKYK:n yläluokille voi hakea, vaikka olisikin jo ennättänyt ilmoittautua oman paikkakuntansa peruskoulun yläasteelle. Perusopetukseen voi hakea ympärivuotisesti.