Perusopetuksen yläluokkien lukuvuosi jakaantuu kahteen jaksoon – syys- ja kevätlukukauteen, eli lukujärjestys muuttuu kaksi kertaa lukuvuoden aikana.

Perusopetukseen voi hakea koulusta saatavalla lomakkeella. Huom! Ainevalinnat tehdään koululla, joten valintakorttia ei tarvitse täyttää etukäteen. Luokille 7-9 haettaessa tulee hakemukseen liittää viimeinen koulutodistus tai sen jäljennös sekä muut hakemuslomakkeessa mainitut asiakirjat. SKYK:n yläluokille voi hakea, vaikka olisikin jo ennättänyt ilmoittautua oman paikkakuntansa peruskoulun yläasteelle. Perusopetukseen voi hakea ympärivuotisesti.