• Keskiarvosta: Päästäksesi lukioon lukuaineiden keskiarvon tulee ylittää tietty raja. Keväällä 2021 keskiarvoraja on 7,15.
  • Haastattelusta: Kaikki hakijat haastatellaan riippumatta siitä, millä sijalla on lukioon hakenut. Haastattelu on tapa tutustua tulevaan lukiolaiseen ja kertoa hänelle koulun arvoista, opiskelusta ja toimintakulttuurista. Samalla haastateltava voi kysyä lukio-opiskeluun liittyvistä asioista tarkemmin. Haastatteluja ei pisteytetä, joten niitä ei tarvitse mitenkään jännittää.
  • Tutustumiskäynnit: Voit tulla tutustumaan sekä lukioon että asuntolaan, mikäli suunnittelet asuntola-asumista. Yöpyminen ja ruokailu ovat tutustumiskäynnillä ilmaisia. Voit sopia ajankohdan opinto-ohjaajan (opo@skyk.fi) tai sihteerin (sihteeri@skyk.fi) kanssa. Muutenkin voit kysellä ko. henkilöiltä opiskeluun ja asuntolaan liittyvissä asioissa.