Kuva: Pixabay

Suomen kristillisen yhteiskoulun lukioon on mahdollista hakea valtakunnallisessa yhteishaussa, sekä hakuajan ulkopuolella ottamalla yhteyttä rehtorin kansliaan.

Opetussuunnitelma

Suomen kristillisen yhteiskoulun lukion opetussuunnitelma (LOPS) on laadittu lukion opetussuunnitelman perusteiden 2015 (LOPS) kehysten mukaan paikallisena opetussuunnitelmana.

Koulu noudattaa LOPS 2016:a ja opetussuunnitelmassa on täsmennetty LOPS:a määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä sekä muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja. Erityisesti tuodaan esille koulun erityispiirre kristillisenä lukiona. Oppiaineiden opetuksessa pyritään lähtemään liikkeelle tieteenalalla vallitsevista käsityksistä ja tarjoamalla samalla mahdollisuutta kristillisen maailmankatsomuksen valitsemiseen sen rinnalle. LOPS:sta poikkeaminen voi siis olla LOPS:n laajennus tai painotus esimerkiksi edellä mainitusta seikasta tai koulun sijainnista johtuen.

Opetussuunnitelmassa otetaan huomioon koulumuodon yhtenäisyys ja se pyritään niveltämään joustavasti samassa koulussa toimivaan perusopetuksen opetussuunnitelmaan.

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa koskevat päätökset ovat:

lukiolaki ja –asetus
valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja lukiokoulutuksen tuntijaosta
Opetushallituksen määräys lukion opetussuunnitelman perusteista
koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma
lukioasetuksen 3 §:n mukainen vuosittainen suunnitelma
Opiskelijoiden huoltajien mielipidettä on kuultu varsinkin opetussuunnitelman kasvatustavoitteiden määrittelyssä. Myös opiskelijat ovat olleet mukana opetussuunnitelmatyössä.

Opettajien tulee opetuksessaan noudattaa opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetussuunnitelmaa.

Oma tietokone tuntityöskentelyyn

Lukiossa aloittavalla oppilaalla tulee olla tuntityöskentelyä varten oma kannettava tietokone.

Lisäksi sähköiset ylioppilaskokeet suoritetaan omalla koneella, jonka vaatimukset löytyvät YTL:n sivuilta. Katso ohje kokelaan tietokoneesta.

Lukion kirjalista

LUKION-OPPIKIRJAT-2022-2023

Lukion suorittaminen

Voidakseen osallistua ylioppilaskokeeseen, tulee kyseessä olevan aineen kurssit olla suoritettuna viimeistään kolme viikkoa ennen kirjoituspäivää.

Lukion päättötodistukseen, sekä YO-tutkintotodistukseen oikeuttavat 75 opintoviikkoa tulee olla suoritettuna hyvissä ajoin ennen varsinaista valmistumista. Lukuvuosikohtaiset tarkemmat päivämäärät ovat saatavilla opinto-ohjaajalta. Mikäli kyseiset päivämäärät osuvat viikonloppuun tai muuhun vapaapäivään, tulee suoritukset olla palautettuna jo niitä edeltävänä työpäivänä.