HALLITUS Yhdistyksen vuosikokouksessa 30.8.2020 sen hallitukseen valittiin seuraavat (koronapandemian vuoksi vuosikokous pidettiin säännöistä poiketen vasta elokuussa):

Puheenjohtajaksi Jaana Shelby
Hallituksen jäseniksi valittiin
Pirkko Hellman,
Leif Hongisto
Kirsti Kaukonen,
Kari Luostarinen,
Tuula Miettinen,
Sakari Vehkavuori

Hallituksen varajäseniä ovat
Gunnevi Peltonen,
Päivi Laitinen,
Heidi Leppänen