OPETTAJAT:

Hakkarainen Arto, alakoulun johtajaopettaja, luokat 3-4

Hongisto Leif, rehtori

Jaakkonen Ville, englanti (yläkoulu ja lukio)

Jalkanen Kirsi-Marja, englanti (alakoulu), ruotsi (yläkoulu ja lukio), saksa ja S2 (yläkoulu), ropo L20

Källman Boris, vararehtori, musiikki, TVT, teknologiavastaava

Laine-Sjöström Merja, apulaisrehtori, äidinkieli ja kirjallisuus (yk, lu), s2- opettaja (lu),  Primus-ylläpito, lv. 8. lk

Leppänen Heidi, psykologia (lukio), koulupsykologi

Palviainen Suvi, erityisopetus (ak, yk, lukio)

Pekkala Juha, matematiikka (yläkoulu), pitkä matematiikka (lukio), lv. 7. lk

Perämäki Tiina, alakoulu, luokat 1-2

Ruohomäki Samuel, historia, yhteiskuntaoppi ja filosofia (lukio), tekninen työ (yläkoulu), alakoulu, luokat 5-6

Rytman Kristiina, fysiikka ja lyhyt matematiikka (yläkoulu ja lukio)

Saari Anni, opinto-ohjaaja, historia ja yhteiskuntaoppi (yläkoulu)

Saarinen Marjut, biologia ja maantieto (yläkoulu ja lukio), terveystieto (lukio)

Somerville Heidi, liikunta (yläkoulu ja lukio), terveystieto ja kotitalous (yläkoulu)

Syrjänen Tiina, kemia ja ruotsi (yläkoulu ja lukio), venäjä (lukio), tekstiilityöt (yläkoulu), lv. 9. lk

Tuononen Sara, esiopetus, iltapäiväkerhovastaava

Vallanvaara Arja, kuvataide (lukio), kuvaamataito (ala- ja yläkoulu), alakoulu

Vehkavuori Jyrki, uskonto (yläkoulu ja lukio), Sympatia-keräyksen vastaava