OPETTAJAT:

Hakkarainen Arto, alakoulun johtajaopettaja, lv: 3-4

Hongisto Leif, rehtori

Jaakkonen Ville, englanti (yläkoulu ja lukio) lv: 8

Jalkanen Kirsi-Marja, englanti (alakoulu), ruotsi (yläkoulu ja lukio), saksa ja S2 (yläkoulu) lv: L17

Källman Boris, musiikki, TVT, fysiikka (yläkoulu), teknologiavastaava

Laine-Sjöström Merja, äidinkieli ja kirjallisuus (yk, lu), s2- opettaja (lu), Moodle-tunnukset, Primus-ylläpito

Leppänen Heidi, opinto-ohjaaja, psykologia (lukio), koulupsykologi

Pekkala Juha, matematiikka (yläkoulu), lyhyt matematiikka (lukio)

Peltonen Tapani, pitkä matematiikka, fysiikka (lukio)

Perämäki Tiina, alakoulu lv: 1.-2.

Ruohomäki Samuel, historia, yhteiskuntaoppi ja filosofia (lukio), tekninen työ (yläkoulu), lv: 5-6, lv: 9

Saari Anni, opinto-ohjaaja, historia ja yhteiskuntaoppi (yläkoulu ja lukio)

Saarinen Marjut, biologia ja maantieto (yläkoulu ja lukio), terveystieto (lukio), lv: L18

Somerville Heidi, liikunta (yläkoulu ja lukio), terveystieto ja kotitalous (yläkoulu), lv: L16

Syrjänen Tiina, kemia ja ruotsi (yläkoulu ja lukio), venäjä (lukio), tekstiilityöt (yläkoulu), lv: 7

Vallanvaara Arja, kuvataide (lukio), kuvaamataito (ala- ja yläkoulu), alakoulu

Vehkavuori Jyrki, uskonto (yläkoulu ja lukio), Sympatia-keräyksen vastaava