Oppilaskunnan tarkoitus on tuoda kuuluviin kouluperheen tärkeimmän osuuden eli oppilaiden äänet. Jokaiselle hallituskaudelle valitaan uudet jäsenet, sihteeri ja puheenjohtaja. Hallitus saa itse vaikuttaa siihen mihin asioihin he haluavat paneutua kauden aikana. Kehitysalueina on ollut mm. koulun kuntosali sekä asuntolan yhteisten alueiden viihtyisyys.